Резултати от анкета свързана с провеждането на пазарни консултации

Графики

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги, като се допитва до потребителите на ЦАИС ЕОП и всички заинтересовани страни.

Предоставяме резултати от анкетата относно провеждането на пазарни консултации. Анкетата е проведена в периода 07.08.2023 г. – 29.09.2023 г. Обобщените данни са въз основа на получените отговори от 99 участници.

Вашето мнение е важно за нас и благодарим на участниците в анкетата за усилията и отделеното време!

Споделете в социалните мрежи: